Hyppää pääsisältöön

Heinäpellonkadun ympäristön asemakaava

Muutosalueena on 8. kaupunginosan Lehtoniemen korttelit 840 ja 849 sekä Lehtoniementien alkuosan, Heinäpellonkadun ja Luhtatien katualueet.
Alue sijaitsee valtatien 23 eteläpuolella, noin kilometri Varkauden keskustasta etelään. Suunnittelualueen laajuus on noin 9,4 ha.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on kehittää alueen katujärjestelyjä sekä tutkia kortteleiden 840 ja 849 käyttötarkoitusten sekä tonttijakojen kehittämistarpeet. Kortteli 840 on rakentamaton korttelialue Heinäpellonkadun eteläpuolella, korttelin 849 alueella sijaitsi ennen jätevedenpuhdistamo, nykyään alueesta osa on jousiampujille vuokrattu.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.6.2023 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmaan internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. krs) kaupungintalon aukioloaikana (ark. klo 9-15).  Mahdolliset tapaamiset pyydetään sopimaan etukäteen.

Teillä on mahdollisuus tehdä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä huomautus. Toivomme, että toimitatte huomautuksen mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Sivun alkuun