Skip to main content

Pirtinrannan asemakaava

Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan kortteleita 13 (osa) ja 16 (osa). Kaava-alue sijaitsee valtatien 23 eteläpuolella Pirtinvirran varrella Varkauden kaupungin keskustan tuntumassa. Kaava-alueella sijaitsee Juhlatila Nizza ja entinen kuvataidekoulu/poliisiasema.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia kiinteistöjen 915-2-13-12 ja 915-2-16-1 käyttötarkoitusten muuttamista mm. asumiskäyttöön. 

Valmisteluaineisto

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 1.6.–30.6.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1.6.2021 alkaen. 

Ehdotusvaihe

Pirtinranan asemakaavaehdotus oli nähtävillä 23.2.-24.3.2023 (maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §). 

Back to top