Skip to main content

Taipaleenraitin jatke

Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan, Taipaleen kiinteistöä 915-16-9903-14 (osa) ja korttelia 9273 (osa) . Alue sijaitsee noin 3,5 kilometriä Varkauden keskustasta kaakkoon, olemassa olevan asuinpientaloalueen välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueen laajuus on noin 0,7 ha. 

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia asuinrakentamiseen soveltuvien tonttien sijoittamista suunnittelualueelle, ottaen huomioon alueiden luontoarvot ja lähivirkistysalueiden säilymisen riittävinä.

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 7.12.2021-9.1.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §).

Kaavaehdotus

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 19.5.–17.6.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §).

Taipaleen asemakaava kuva.

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan  14.11.2022. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Taipaleen kaavan havainnekuva.
Back to top