Skip to main content

Varkautelaisten uusi museo -hankekokonaisuus

Varkautelaisten uusi museo on hankekokonaisuus, johon sisältyy uuden museon konsepti, sisällöt ja tilat. Myös hankkeen rahoitus koostuu useista eri osista. 

Suurin sisältötyön rahoittaja on Suomen Kulttuurirahasto, joka myönsi 200 000 euroa Varkautelaisten uusi museo -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa sisältösuunnittelun rinnalla uudenlaisia, elämyksellisiä tapoja lähestyä ja käyttää kulttuuriperintöä. Hankkeen myötä museo tarjoaa kaupunkilaisille vapaamuotoisen tilan oleskeluun, sekä mahdollistaa kaupunkikulttuurin, museotoiminnan ja museoiden sisältöjen, sekä oman kulttuuriperinnön kehittämisen yhteisön omilla ehdoilla. Tämä vastaa yleisön toiveeseen helposti lähestyttävästä, epämuodollisesta museotoiminnasta.

Varkauden museoiden konseptityö käynnistyi vuoden 2021 alussa. Konseptia työstettiin yhdessä erilaisissa työpajoissa ja asiakasraadeissa. Konseptityön rinnalla käynnistyivät myös museoiden perusnäyttelyhanke, sekä Lasten tehtaan ja taidemuseon suunnitteluhankkeet.

Lisärahoitusta sisältötyöhön on saatu muun muassa Pohjois-Savon Ely-keskukselta ns. AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) -rahoituksesta Alvar Aallon suunnitelmien 3D-mallintamiseen ja virtuaalimallin luomiseen (mallinnushanke yhteensä 51 000 euroa).

Museoiden perusnäyttelyhankkeessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen kanssa toteutettavan Varkauden teollinen perintö -tutkimushankkeen kanssa. Tutkimushankkeen yksi tuotos on museoiden perusnäyttelyn käsikirjoitus. Varkauden teollinen perintö -hanketta rahoittavat Koneen säätiö, sekä alueen teollisuusyritykset.

Yhteistyöllä alueen teollisuusyritysten, Sumitomo SHI FWn, Andritz Oy:n, Stora Enso Oyj, Varkauden tehtaan ja Honeywell Oy:n sekä Warkauden kauppakamariosaston kanssa luodaan museoiden perusnäyttelyn yhteyteen uusi konsepti, jossa yhdistyvät Varkauden teollisuuden 200-vuotinen historia, sekä teollisuusyritysten nykytuotanto ja tulevaisuuden ratkaisut teollisuusyritysten showroomina.

Varkauden kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa on Tehtaan koulun tilojen korjaus museokäyttöön. Laajempi peruskorjaus on lykätty pidemmälle tulevaisuuteen, mutta nyt Tehtaan koululle ollaan toteuttamassa suppeampaa pintaremonttia, joka mahdollistaa toiminnan ja positiivisen kehityksen.

Uusi museo uusine sisältöineen avataan keväällä 2024 Tehtaan koululla rakennuksen täyttäessä 100 vuotta. Uusi museo toteuttaa vahvasti Varkauden kaupungin matkailun kehittämisohjelmaa, jossa kärjeksi on nostettu Varkauden teollinen kulttuuriperintö. Varkautelaisten uusi museo -hanke kytkeytyy vahvasti myös Vanha Varkaus - Uusi suunta -hankkeeseen ja vahvistaa osaltaan alueen kehittämistyötä ja alueen matkailun vetovoimaa.

Back to top