Hyppää pääsisältöön

Miten kaavoitus etenee?

Aloite

Aloite kaavan laatimisesta voi koskea uutta kaavaa tai kaavan muuttamista. Aloitteen perusteella ratkaistaan miten kaavan laatiminen etenee. Maanomistajalta voidaan periä kaavan laatimisesta aiheutuvat kulut.

Aloitusvaihe

Laadittavaa kaavaa varten tehdään ensin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja hankkeen vireille tulosta tiedotetaan. Merkittävissä hankkeissa pidetään viranomaisneuvottelu.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheessa tehdään selvityksiä ja laaditaan vaihtoehtoja. Osallisten kanssa vuorovaikutuksessa vertaillaan vaihtoehtoja sekä näiden vaikutuksia. Merkittävissä hankkeissa pidetään yleisötilaisuuksia sekä neuvotellaan viranomaisten kanssa.

 

Ehdotusvaihe

Kaavasta laaditaan ehdotus, jonka tekninen lautakunta asettaa nähtäville. Nähtävillä ollessa tulleisiin muistutuksiin annetaan vastineet ja ehdotusta tarkistetaan tarpeen mukaan.

 

Hyväksyminen, muutoksenhaku ja voimaantulo

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto tai tekninen lautakunta. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli päätöksestä ei valiteta, kaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu.

Sivun alkuun