Hyppää pääsisältöön

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamista sekä määrätä pysäköintivirhemaksuja ja muita seuraamuksia pysäköintivirheiden ja joutokäyntirikkomusten johdosta.

Pysäköinnintarkastajat suorittavat valvontaa yleisillä alueilla sekä niillä yksityisillä alueilla joiden kanssa on tehty sopimus yksityisen alueen pysäköinninvalvonnasta. Kaupungissa ei ole laisinkaan maksullista pysäköintiä.

Pysäköintivirhemaksut

Pysäköintivirhemaksu on 40 €. Mikäli pysäköintivirhemaksua ei suoriteta säädetyssä 30 päivän määräajassa, virhemaksun ohella on suoritettava 14 € suuruinen korotusmaksu.

Muutoksen hakeminen

Pysäköintivirhemaksupäätökseen tyytymätön asiakas voi saattaa asian edelleen pysäköinninvalvojan käsiteltäväksi. Pysäköintivirhemaksun lisätietoihin sekä oikaisuvaatimuksen tekemiseen voi tutustua sähköisessä palvelussamme.

Hylättyjen- ja romuajoneuvojen siirrot

Pysäköinninvalvonnan toimesta tehdään myös hylättyjen ja romuajoneuvojen siirtoja.

Sivun alkuun