Hyppää pääsisältöön

Konnansalo

Suunnittelualue sijaitsee Varkauden keskustan pohjoispuolella Helvejärven rannalla.
Alueella tutkitaan pääosin pientaloasumista. 

Kaava-alue rajautuu lännessä ja luoteessa Helvejärveen, etelässä Pussilantien varren olemassa olevaan asutukseen ja vanhaan asemakaava-alueeseen sekä idässä metsäalueisiin ja olemassa olevien tilojen rajoihin.

Tavoiteaikataulu

Alueelle on tilattu luonto- ja maisemaselvitys, joka valmistuu syksyllä 2022. Tavoitteena kaavan vireilletulo talvella 2022.

Sivun alkuun