Hyppää pääsisältöön

Asukkaiden osallistaminen

Asukkaita osallistettiin strategiatyöhön laajasti. Asukkaiden Warkaus - asukastilaisuus 15.12.2021 oli lähtölaukaus kuntalaisten osallistamiseen ja sitä pystyi seuraamaan myös striimin välityksellä. Asukastilaisuudessa pidetyssä ideointityöpajassa asukkaat esittivät hyviä ajatuksia ja aiheen parissa käytiin vilkasta ja hedelmällistä vuoropuhelua. Asukkaiden ajatuksia strategiatyöhön kerättiin lisäksi 15.12.2021-14.1.2022 sähköisten kyselyiden avulla sekä ideointiseinälle kaupungin Olohuoneella. Vastauksia tuli yhteensä 204, joista erilaisia ideoita ja aihealueita löytyi 368!

Useammankin aihealueen vastauksissa korostui luonto eri elementeissään. Sen nähtiin toimivan hyvinvointia, asuinviihtyvyyttä ja elinvoimaa lisäävänä tekijä, kuin myös liittyvän identiteettiimme varkautelaisina. Seuraavaksi eniten vastauksissa tuli esille liikunta- ja harrastusmahdollisuudet, palveluiden läheisyys, kulttuuri ja tapahtumat, teollinen historia ja turvallisuus. Asukkaiden ajatukset esiteltiin strategiatyörymille ja materiaali jaettiin työryhmien hyödennettäväksi ja työskentelyn aineistoksi.

Strategiatyöryhmien työskentelyn puolessa välissä asukkailla oli jälleen mahdollisuus vaikuttaa, antamalla palautetta väliraporteista eri kanavia pitkin. Warkaus-salissa järjestettiin toinen strategiatyöhön liittyvä asukastilaisuus keskiviikkona 2.3.2022 ja sitä pystyi jälleen seuraamaan verkossa striimin välityksellä sekä katsomaan tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla. Tilaisuudessa esiteltiin ensimmäisen kuntalaiskyselyn tuloksia sekä luotiin tilannekatsaus strategiatyöryhmien työskentelyyn ja väliraportteihin. Tilaisuudessa käytiin vilkas keskustelu, josta asukkaiden ajatukset ja palautteet kirjattiin ylös strategiatyöryhmien käyttöön.

Asukkaat saivat myös tutustua työryhmien väliraporttiin ennalta strategiatyön verkkosivulla. Sivustolla olevan linkin kautta sai esittää kaupungin edustajille strategiatyöhön liittyviä kysymyksiä asukastilaisuutta varten. Verkkosivulla myös pyydettiin jättämään palautteensa strategiatyöryhmien väliraporteista sähköisessä muodossa. Tämän lisäksi Varkauden kaupunginkirjastolla (Osmajoentie1) ja Olohuoneella (Kauppakatu 13) pystyi tutustumaan väliraportteihin ja jättämään niistä palautteen paperilomakkeella. Palautteet esiteltiin työryhmille ja jälleen materiaali jaettiin loppuraporteissa hyödynnettäväksi. Näin asukkailla oli jälleen mahdollisuus vaikuttaa ja tarkentaa strategiatyöryhmien työskentelyn suuntaa.

Strategian pääviestiksi nousi kolme koko kaupunkiyhteisöä koskevaa toimintoa: VÄLITÄ, VAIKUTA ja VIIHDY. Alla joitakin strategiatyöryhmissä käsiteltyjä asukkaiden ajatuksia, joiden teemat näkyivät työryhmien loppuraporteissa ja jotka linkittyvät pääviestin otsikoiden alle.

VÄLITÄ
”Hyvinvointia edistävät ilmaiset ja helposti saavutettavat esteettömät tapahtumat ja tilaisuudet (esim. Vekaraviikkojen ilmaiset/huokeahintaiset tapahtumat, kaupungin teemapäivät (maksuttomat tutustumiskäynnit joissain kohteissa ym.) sekä maksuttomat, kunnossa pidetyt liikuntapaikat (esim. lenkkeily- ja pyöräilyreitit, uimarannat ym.). Palvelut eivät saa karata kauemmaksi saati vähetä nykyisestä.”

”Peruspalvelut ja aktiivinen monipuolinen kulttuuritarjonta.”

”Kaikille saavutettavat ja esteettömät palvelut.”

”Se, että palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavia. Hyvinvointia tukee monipuoliset ja kuntalaisille maksuttomat/edulliset liikuta, kulttuuri, yms palvelut.”

”Palvelut ovat selkeästi tiedotettu, kaikkien saatavilla ja matalalla kynnyksellä.” 

Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen: mielenterveys, päihteet, terveyttä tukevat ympäristöt.”

”Yleisesti pidän tärkeänä että nuorten hyvinvointia edistetään mm. mielenterveyspalvelujen osalta.”

”Monipuoliset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Hyvinvointia tukevat liikuntapuistot/ mahdollisuudet eri-ikäisille lapset huomioiden.”

”Laajat ulkoliikunta mahdollisuudet.”

”Liikunta on mahdollista kaikille varallisuudesta riippumatta.”

”Riittävät ja laadukkaat liikuntamahdollisuudet edistävät terveyttäni.”

”Hyvät liikuntamahdollisuudet (polut, reitit, ladut, rinne, pyöräilyreitit, kentät (yu, tennis), uimahalli, liikuntasalit. Palveluihin kohtuulliset hinnat ja hyvät aukioloajat.”

”Halvempaa urheilu maksuja lapsille/ilmaista.”

”Jokaiselle lapselle liikuntaharrastus.”

”Monipuoliset ja kattavat vaihtoehdot, jotta voi keskittyä oman kaupungin palveluihin, eikä tarvitse lähteä muualle.”

”Minulle tärkeää on että peruspalveluiden lisäksi vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia ja liikuntapaikkoja tulee edelleen kehittää.”

”Vireä, kaunis ja viihtyisä kotikaupunki, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja palvelut.  Toimivat peruspalvelut ja niiden helppo saatavuus eri elämäntilanteissa. Liikunta, kulttuuri ja laadukas harrastustoiminta uusissa tai kauniisti uudistetuissa tiloissa.”

VAIKUTA
”Ns. junan tuomien osallistaminen yhteisön jäseneksi . Järjestöjen yhteistyön vahvistaminen . Hyvän löytäminen !”

”Ulkoilureittien, kulttuurin, historian sekä kauniin luonnon hyödyntäminen mm.  mainonnassa että ihmiset löytävät tänne. Miksi tulla Varkauteen?”

”Se, että huomataan eri aktiiviyhdistysten kaupunkia kannatteleva voima ja kaupunki tukee vapaaehtoistyötä. Jos tuki on pienimuotoista ja kaikki yhdistysten hyväntahtoisuuden ja taidon varaan jätettävää, tapahtuu kyllästyminen ja jaksaminen loppuu. Ilman vapaaehtoisia tässä kaupungissa ei ole paljoakaan mielenkiintoisia tapahtumia ja hyvää pöhinää. Kumppanuuspöytä kaupungin ja toimijoiden yhteistyömuodoksi! Vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen kaikille.”

”Kulttuurin saavutettavuus ja erilaisten tapahtumien tukeminen.”

”Markkinoimalla omilla vahvuuksilla”

”Henkilökohtainen yhteydenotto ja keskustelu naamat vastakkain ovat inhimillisiä tapoja kohdata muita ihmisiä.”

”Se, että päättäjät ajattelevat muita. Älä päätä jos et palvelua käytä.”

”Kannustetaan ihmisiä osallistumaan ja näkemään osallistumisen merkitys jokaisen omalle hyvinvoinnille.”

”Asukkaiden kuuleminen ja osallisuus = kaupunkilaisten todellisiin tarpeisiin vastaaminen”

”Osallistamalla asukkaita, yhdistyksiä, toimijoita ja kaupunkia sopivassa suhteessa. Yhteistyöllä yhdessä.”

”Yhteistä tahtoa, innostuneita järjestäjiä, rahallisia resursseja toki myös. Ennen kaikkea kiinnittäisin huomiota markkinointiin ja mainostamiseen.”

”Tapahtumat lisäävät vetovoimaa ja varkauden tunnettuvuutta ulospäin (matkailu)”

”Haluaisin kysyä, miksi strategiatyö on niin "politiikkopuhetta" täynnä? Olisi helpompikansalaisen hahmottaa, jos käytettäisiin kieltä, joka on lähempänä ihmisiä. Hyte,sote, kola, ja strateginen tavoite! Simppelimpää kiitos!”

”Miten pidämme ne ihmiset mukana, jotka eivät kerkeä digiloikkaan ja kehittämiseen mukaan? Vanhetessa kyvyt rapistuu.”

”Yhteisöllisyydestä puhutaan suuremmilla sanoilla kuin mitä se näkyy toiminnasta. Tarvitsisimme yhteisöllisyyden mahdollistavaa edullista tilaa. Yhteisöllisyys tulisi mahdollistaa konkreettisilla keinoilla.”

”Miten strategian avulla saataisiin varkautelaisten oma asenne positiiviseksi omaa kaupunkia kohtaan? Minkälaisia toimenpiteitä strategiaan voisi sisällyttää ja millä tavalla osallistaa ja sitouttaa varkautelaisia enemmän?”

”Yhteisöllisyys lähtee avoimesta vuorovaikutuksesta, yhteisistä tarpeista ja tavoitteista, keskinäisestä luottamuksesta. Se vaatii jatkuvaa keskustelua, sopeutuvaisuutta, vastuullisuutta, yhteisten suuntaviivojen kunnioittamista, aikaa, muiden huomioimista.”

”Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen , riittävä rahoitus ja tilojen käyttö. Järjestöfoorumien ja järjestöjen yhteistyösopimusten säännöllinen tarkastelu. Isojen järjestöjä kokoavien "sateenvarjojärjestöjen " kanssa toimiminen ja arjen yhteistyö . Tunnistettava järjestöjen tekemä hyte-työ.”

”Luotettava ja läpinäkyvä päätöksenteko”

”Uudet digitalisaation mahdollistamat teknologiat hyötykäyttöön”

”Seurojen avustuksiin tulisi olla jatkossakin riittävästi rahaa.”

VIIHDY
”Ei rakenneta kaikkia ranta-ja virkistysalueita täyteen omakotitaloja. Pidetään kaupungin sisään- ja ulostuloreitit siistinä. Pidetään kadut- ja puistoalueet kunnossa, mikä lisää kaupunkilaisten liikkumista turvallisesti ja kannustaa omatoimiseen arkiliikkumiseen. Hyödynnetään Hertunrannan ranta-aluetta erilaisissa tapahtumissa, sekä muitakin ranta-alueita.”

”Pidetään kaupungin ranta-alueet asukkaiden käytössä.”

”Luontoläheisyys, ja puhtaus.”

”Luonnossa liikkumiseen soveltuvat reitit.”

”Edulliset vuokrat ja se, että asunnot on remontoitu eikä vuokrattaisi raihnaista asuntoa (tätäkin on nähty) kohtuuttomilla vuokrilla. Ilkivalta on saatava asuinalueilta kuriin (erityisesti Könönpelto). ”

”Leikkipuistot”

”Varkauden todellinen vetovoima piilee sen sijainnissa kauniin luonnon helmassa. Täällä on ollut mahdollista päästä asumaan lähelle luontoa ja kauniisiin rantamaisemiin kohtuullisella hinnalla. Varkaus ei pysty kilpailemaan lähikuntien kanssa millään muulla kuin mahdollistamalla asumisen rannalla ja lähellä palveluja edullisesti.”

”Kuunnellaan kuntalaisia mm. virkistysalueiden säilymisessä ja annetaan mahdollisuus kuntalaisten  oikeasti osallistua suunnitteluun ja tekemiseen.”

”Uusi rakennuskanta (uudet kauniit, kohtuuhintaiset ja viihtyisät vuokra-asunnot ja oma-omistusasunnot luonnonkauniilla paikalla). Pyöräily- ja ulkoilureittien kehittäminen ympärivuotiseen käyttöön ja niiden lisääminen soveltuviin, lähellä oleviin luontokohteisiin.”

”Varkauden tulisi kasvattaa rantatonttien tarjontaa läheltä palveluja. Se on ainut keino houkutella uusia asukkaita kaupunkiin ja kasvattaa alueiden viihtyisyyttä. Varkaudessa käy töissä paljon ihmisiä joilla olisi taloudelliset edellytykset rakentaa elämänsä tänne, mutta kaupunki ei herätä kiinnostusta. Mikä olisi parempaa kuin oma pala Saimaan rantaa?”

”Tonttitarjonnan lisääminen (voimakkaimmin rantatontteja joille kysyntää riittää), mutta kustannustehokkaasti.”

”Muisti- ja ikäystävällisen asuinalueen teko (yhteisöllisyyden tunteen luonti jollekin alueelle keskitetysti?)”’

”Yhteistyö.”

”Keskeinen sijainti, lyhyet välimatkat ja luonto ja vesistöt.

Vahvuus on luonto ja vesistö, jossa pääsee irti arjesta.

Se, että paikalliset tajuaisivat että ovat itse avain elinvoiman syntymiseen. Ylpeys omasta pitäisi saada nousuun, pyllyt ylös valittajien penkistä. Positiivisuuden lisääminen vaatii oikeaa käännytystyötä ja ajatusten herättelijöitä, ulkopuolisin silmin katselijoita.”

”Hyvät työllisyys -ja koulutusmahdollisuudet. (myös oppilaitosyhteistyö)

Myymällä kaupunkia yhä enemmän suuryrityksille. Lisätä runsaasti työpaikkoja, jolloin tulee myös asukkaita.”

”Kannustetaan tukemaan pienyrityksiä hyvällä mainonnalla (sosiaalinen media).”

”Yrittäjä ystävällisyys .”

”Työpaikkoja.”

”Pieni, vielä suht turvallinen kaupunki. Luonto metsineen ja vesistöineen. Vahva teollinen osaaminen.”

”Uusia tapahtumia ja näkyvyyttä ulospäin esim. isojen teiden varsille. Lisää houkuttelevuutta, matkailua eli taaloja.”

”Keskeinen asema joka suuntaan Jyväskylä, Joensuu, Kuopio ja Mikkeli. Lentokenttä lähellä tavaran kuljetuksiin. Junarahdit helppoja, Laivaliikenne, Uusi maantieväylä etelään nopeuttaa matkoja tosi paljon.”

”Työllistyminen on mahdollista omalla paikkakunnalla, saattaa vaatia ammatinvaihtoa ja uudelleen koulutusta.”

”Laadukas koulutus (lisää koulutuspaikkoja) ja sivistys (sivistyspalvelut) kuuluvat kunnan ydintehtäviin, jolloin elinvoimaisuus säilyy ja avaa mahdollisuuksia tasapuolisemmin.”

”Varmistetaan että työvoimaa on saatavilla eli Varkaus houkuttelee muuttajia ja Savonian Varkauden yksikkö opiskelijoita."

Kiitos kaikille ajatuksistanne ja ideoistanne!

Sivun alkuun