Hyppää pääsisältöön

Kiinteistöveroselvitys

Varkauden kaupunki selvittää kaikkien Varkauden alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta. Selvitystä tehdään, että kaupungin rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterit saadaan ajan tasalle. Ajantasaiset rakennusten perustiedot ovat perustana kiinteistöverolle, jonka euromääräiset arvot määrittää Verohallinto.

Tärkeimmät rakennuksista selvitettävät ja Verohallinnolle ilmoitettavat tiedot ovat käyttötarkoitus, pinta-ala, tilavuus ja olemassa olotieto. Kiinteistöjen maapohjan osalta selvitetään erilaisten rakennuspaikkojen kaavan mukainen käyttötarkoitus, pinta-ala ja rakennusoikeus.

Koko Varkauden alueella on rakennuksia noin 15000 kpl, joista asuinrakennuksia n. 6000 kpl, myymälä- ja toimistorakennuksia n. 200 kpl, teollisuus- ja varastorakennuksia n. 1000 kpl, talousrakennuksia n. 5000 kpl, vapaa-ajan asuntoja n. 1500 kpl ja muita n. 1300 kpl.

Koko kaupungin kattava rakennuksien pinta-alojen mittaus ja käyttötarkoituksen tarkistus maastossa, rakennuspaikkojen em. maapohjatietojen selvitys, sekä tietojen rekisteröinti ja ilmoitukset Verohallinnolle, sekä Digi- ja väestötietovirastoon vie työaikaa kolmelta henkilöltä noin viisi vuotta.

Kiinteistöveron tuotto-odotus koko kaupungin rakennuskanta kattaen olisi noin 400.000 € vuodessa. Selvitystyön kustannukset olisi kuoletettu noin 2,5 – 3 vuodessa.

Verohallinnon prosessi kiinteistöverotietojen käsittelyssä on seuraava; kiinteistön omistaja ilmoittaa rakennuksiinsa ja rakennuspaikkoihin kohdistuneet muutokset, Verohallinto toimittaa syksyisin kunnille kiinteistöjen listauksen tarkistamista varten, joiden pohjalta Verohallinto laskee kiinteistöverot. Heikkous em. prosessissa on ollut kiinteistöjen omistajien ilmoitusvelvollisuuden vajaa toteutuminen ja sitä kautta Verohallinnon ja kuntien rakennus- ja huoneistorekisteritietojen eriytyminen. Lisäksi eroavaisuuksia on muodostunut eriaikakausilla edellytetyistä erilaisista rakentamisen ilmoitus- ja lupakäytännöistä.

Verohallinto määrää kyseisen verovuoden kiinteistöveron edellisen kalenterivuoden mukaisesta kiinteistön arvosta. Esimerkiksi vuoden 2018 kiinteistövero määrätään vuoden 2017 mukaisesta kiinteistön arvosta.

Kiinteistöveroselvitystyötä tehdään kaupunginhallituksen päätöksen 4.2.2019 § 34, Kiinteistöverolaki (20.7.1992 / 654), sekä Laki verotusmenettelystä (18.12.1995 / 1558) perusteella.

 

Kiinteistöveroselvitystyön eteneminen

Kiinteistöveroselvityksessä selvitetään mm. rakennusten ulkomitat, käyttötarkoitus, käytössä olotieto ja tilavuus. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa, eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin, eikä rakennusten sisätiloihin ole yleisesti tarvetta mennä.

Mittaustöistä ilmoitetaan muutamaa päivää ennakkoon postilaatikkoihin jaettavalla / ulko-oviin kiinnitettävällä tiedotteella.

Mittaustyön jälkeen kiinteistölle jätetään ilmoitus suoritetusta rakennusrekisteritietojen tarkistuksesta ja mittauksesta.

Vuodesta 2019 lähtien on mitattu Lehtoniemi-Käärmeniemi, Mula- ja Ruokojärvien länsipuoli, Osmajoki-moottoriurheilukeskus pohjoispuoli, Hasinmäki, valtatie 5 ja Relanderinkadun ympäristössä, Kommilan itäosissa, Helvejärvi, Konnansalo ja Sinikonniemi, Lapinmäki, Kopolanniemi, Kurola, Immolanjärvi, Mankilansaari, Harjuranta, Härmäniemi, Rauhamäki, Joutenniemi, Pisamaniemi, Kilpimäki, Karhilantaival, Leväsalo, Kurenlahti, Haasialahti, Erlolansaari, Viljolahti, Tappuvirta, Kitukallio, Hevonlahti, Kuivaniemi, Kangaslammin kirkonkylä, Teerimäki, Könönpelto, Taipale, Akonlahti, Kommila, Savonmäki, saarissa olevat rakennukset, Luttilan, Puurtilanniemen, Repokankaan, Käpykankaan, Häyrilän ja Kuoppakankaan alueilla. Kevään ja kesän aikana mittauksia suoritetaan Taulumäen ja Kaura-ahon alueella.

Sivun alkuun