Hyppää pääsisältöön

Green Tech Valley

Alue sijaitsee kaupungin pohjoisosassa, Kiertotien kummallakin puolella. Alue rajoittuu lännessä Huruslahteen, pohjoisessa Pöppökalliontiehen, idässä omakotitaloalueeseen, hautausmaahan ja Kiertotiehen, etelässä teollisuusalueeseen. Suunnittelualueen laajuus on noin 168 hehtaaria. Suunnittelualue sisältää Ranta-Luttilan alueen, jossa on aiemmin vireille tullut asemakaavan laatiminen asuinalueen muodostamiseksi. Kesällä 2017 alueelle laadittiin kattava luontoselvitys, jossa Ranta-Luttilasta löytyi suojeltavia lajeja, varsinkin läheltä Huruslahden rantaa. Näin ollen rannan hyödyntäminen asumiseen ei ole mahdollista.

Sivun alkuun