Hyppää pääsisältöön

Männikön asemakaava

Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan Savonmäen kiinteistöä 915-4-1067-6. Suunnittelualue rajautuu etelässä Savontiehen, pohjoisessa lähivirkistysalueeseen, lännessä ja idässä asuinalueisiin. Kaava-alue sijaitsee noin 2 kilometriä Varkauden keskustasta pohjoiseen.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Männikkö-nimisen rakennuksen erottaminen omaksi kiinteistökseen muusta sairaala-alueesta, rakennuksen käytön kehittäminen sekä talousrakennuksen alueelle sijoittamisen mahdollistaminen.

Valmisteluaineisto

Männikön asemakaavaluonnos oli nähtävillä 23.2.2023–24.3.2023 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty OAS on nähtävillä 23.2.2023 alkaen. Voitte tutustua  OAS:aan internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. krs) kaupungintalon aukioloaikana (ark. klo 9-15). Mahdolliset yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen.

Teillä on mahdollisuus antaa huomautus osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Huomautukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Dokumentti
mannikko_oas.pdf (2.69 MB)
Sivun alkuun