Hyppää pääsisältöön

Ympäristövastuullisuus

Varkauden kaupungin ilmasto-ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.5.2021. Ilmasto-ohjelmalla Varkaus sitoutuu Keski-Savon yhteiseen ilmastotavoitteeseen, jonka mukaan Keski-Savon seutu on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä Keski-Savossa 80 prosenttia vuodesta 2007. Loput päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin.

Varkauden kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteena on luoda tilannekuva kaupungin päästöjen syntymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon tueksi. Ohjelmalla saavutetaan tarkempi näkemys päästöistä, ymmärretään kaupunkiorganisaation osuus ja mahdollisuudet sekä luodaan toimintamalli, jolla päästöjä voidaan mitata ja seurata.

Ilmasto-ohjelmassa esitetään Varkauden kaupungin päästö- ja hiilinielutilanne, arvio päästökehityksestä vuoteen 2035 sekä sektorikohtaiset yleiskuvaukset päästöjen muodostumisesta ja arviot päästöjen kehityksestä.

Ilmastotyön strategiset painopisteet.

 Ilmastotyön strategiset painopisteet

Varkauden kaupungin ilmastotyön painopisteet keskittyvät energiankäytön ja tieliikenteen tehostamiseen sekä kierto- ja biotalouden kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, tehostaa materiaalien kiertoa, luoda uutta yritystoimintaa ja vahvistaa alueen elinvoimaa.

Varkauden kaupungin kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 146,3 kt CO2e. Merkittävimpiä päästölähteitä ovat lämmitys ja tieliikenne. Kasvihuonepäästöt ovat pienentyneet yhteensä 15 % vuodesta 2005 vuoteen 2018.Arvion mukaan päästöjen vähenemä vuosina 2018–2035 on 48 %, jolloin kokonaisvähenemä vuosina 2005–2035 on arvion mukaan 56 %.

Dokumentti
varkaus_ilmasto-ohjelma_0.pdf (1.89 MB)
Dokumentti
keski-savon-seudullinen-ilmasto-ohjelma-17.5.2021-2.pdf (1.81 MB)

 

Sivun alkuun