Hyppää pääsisältöön

Asiakirjapyynnöt

Julkisuuslain (621/1999) 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus tiedonsaantiin. Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjapyynnöt osoitetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon: https://pshyvinvointialue.fi/suojattu-sahköposti

Paperiset lomakkeet:

Kopiopyyntö itseään koskevista asiakirjoista
Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Palauta postitse vastaanottajalle Varkauden kaupunki/kirjaamo
tai asioi paikan päällä kaupungintalon kirjaamossa.

Sähköiset lomakkeet:

Kopiopyyntö itseään koskevista asiakirjoista
Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Lomake lähetetään Suomi.fi-viestit palvelua hyödyntäen suojattuna. Suomi.fi-viestit palveluun sinun tulee kirjautua vahvalla tunnistautumisella, jotta voidaan varmistua siitä, että kyse on oikean henkilön tiedoista. Palvelu ohjaa sinua lomakkeen lähettämisessä, tarvittaessa voit lukea myös lyhyen ohjeen (alla).

Kun lomakkeesi on lähetetty, siitä menee tieto tietopyyntöjen kokoajalle. Pyyntö tallennetaan sähköiseen asianhallintarekisteriin. Sinulta voidaan pyytää tarvittaessa tarkennusta pyyntöön. Saat tietosi pyyntösi mukaan joko sähköisesti Suomi.fi-viestit palveluun, tulosteena kirjattuna kirjeenä tai rekisterinpitäjän luona.

Pyydettyjen tietojen toimitusaika on 14 vuorokautta. Joistakin kaupungin asiakirjoista peritään tietopalvelumaksu, alla olevasta linkistä pääset asiakirjaan josta selviää maksut.

Asiakirjoista perittävät maksut

Sivun alkuun