Hyppää pääsisältöön

Verkkosivumme ovat uudistuneet!

Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston verkkosivut ovat uudistuneet. Molempien sivustojen uudistamisen tavoitteena on ollut asiakaslähtöisempi palveluviestintä ja saavutettavuuden parantaminen.

Varkauden kaupunki oli mukana Tarvelähtöinen palveluviestintä uuden sukupolven julkaisualustalla –hankkeessa vuosina 2020-2022. Hankkeesta vastasi Turun kaupunki ja Varkauden lisäksi mukana oli kuusi muuta kuntaa. Hanke keskittyi asiakaslähtöiseen palveluviestintään. Tarkoituksena oli kehittää kuntien verkkopalveluiden palvelupolkua asiakasta paremmin palvelevaksi, selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi. Hankkeessa syntyneitä tuloksia haluttiin hyödyntää Varkauden kaupungin uusien verkkosivujen toteutuksessa pohjana.

Uudet verkkosivut toteutettiin Drupal9 -alustalla, sillä alusta (Drupal7) oli käytössä jo vanhoilla sivuilla. Näin ollen järjestelmätoimittaja pysyi samana. Verkkosivujen visuaalinen ilme mukailee uuden warkaus-brändin ilmettä. Uusilla sivuilla sisältöjä pystytään näyttämään monipuolisemmin erilaisilla sisältötyypeillä. Uutena ominaisuutena on esimerkiksi etusivulla oleva ilmoitukset osio, joka on tarkoitettu tiedottamiseen.  Varkauden kaupungin uudet sivut ovat katsottavissa osoitteessa www.varkaus.fi .

Samalla uudistettiin myös Soisalo-opiston sivut samalle alustalle Varkauden kaupungin verkkosivujen kanssa. Soisalo-opiston sivut ovat oma kokonaisuutensa, mutta toimintalogiikka on samanlainen kaupungin sivujen kanssa. Soisalo-opiston sivuihin voit tutustua osoitteessa www.soisalo-opisto.fi

Sivun alkuun