Skip to main content

Poikkeamisluvat

Poikkeamislupa voidaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Luvan myöntämiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamislupa-asian ratkaisee aina kunta. Varkaudessa poikkeamisluvat valmistelee kaavoitus ja päätöksen tekee tekninen lautakunta.

Poikkeamisluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myös ennakkokyselyt mieluiten Lupapisteen kautta neuvontapyyntönä (Kysy neuvoa -toiminto). Lisäohjeita Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapisteen sivuilta.

Hakemukseen on liitettävä mm. seuraavia asiakirjoja:

  • rakennuspaikan hallintaoikeus
  • asemapiirros
  • selvitys naapurien kuulemisesta

Mikäli Lupapisteen käyttö ei ole mahdollista, poikkeamislupaa voi hakea myös paperilomakkeella.

Back to top