Skip to main content

Päätöksenteko

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, hyväksymien strategioiden ja suunnitelmien sekä tekemien päätösten mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuustossa on 43 valtuutettua. Valtuusto valitsee toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuuston tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja erityislaeissa.

Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Kaupunginhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Nuoret vaikuttajat

Back to top