Skip to main content

Tontin 3-55-26 asemakaava (Kosulanniemi)

Alue sijaitsee Kosulanniemessä Kommilan kaupunginosassa. Se rajautuu Niskaselkään, Voimakanavaan, Ahlströminkatuun, Kosulankatuun, Kosulankadun varren asuintontteihin sekä suojaviheralueeseen. Kaavan tavoitteena on muuttaa osa teollisuustontista 3-55-26 asuinalueeksi. Asemakaavalla muodostuu korttelit 55 (osa) ja 64-67 sekä katu-, liikenne-, viher- ja vesialueita.

Kaavaluonnos oli nähtävänä kesällä 2014. Hankkeen etenemisestä vastaa maanomistaja. Aikataulua täsmennetään myöhemmin.

Lisätietoja

Teknisen toimialan asiakaspalvelu

Back to top