Skip to main content

Rakentamisen luvat

Varkauden kaupungin rakennusvalvonnasta haettavia lupia ja sinne tehtäviä ilmoituksia ovat: 

  • rakennuslupa
  • toimenpidelupa
  • purkamislupa
  • toimenpideilmoitus
  • purkamisilmoitus
  • maisematyölupa

Tämä ohje on yleisluonteinen. Tarvittaessa luvanvaraisuuden selvittämiseksi on oltava yhteydessä rakennusvalvontatoimistoon, josta voi kysyä myös muita toimintaohjeita.

Käytämme neuvonta ja lupa-asioissa Lupapiste.fi – palvelua.

Lupien hakemisesta on erillistä ohjeistusta tällä sivulla kohdissa 1-12 ja Lupapiste.fi:ssä.

Pienten rakennusten ja rakennelmien luvanvaraisuudesta sekä talotekniikan remonteista on lisää ohjeistusta ja lomakkeita rakennusvalvonnan etusivulla kohdassa Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet. 

Jos suunniteltu rakentaminen poikkeaa vähäistä enemmän asema- tai yleiskaavasta tai sijaitsee rakennuskielto- tai suunnittelutarvealueella, tarvitaan ennen rakennusluvan hakemista poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. Poikkeamisluvan hakemiseen ohjeet täällä. 
 

Back to top