Skip to main content

Osoitteet

Yksilöivällä paikannimistöllä ja selkeällä osoitteistuksella helpotetaan paikkakunnalla liikkumista ja logistiikkapalveluiden toimittamista.
 Uutta nimistöä suunniteltaessa pyritään nimistö perustamaan paikan - tai alueen ihmisten historiaan taikka alueen nimistössä vallitsevaan teemaan. Asemakaavan luonnosvaiheessa kaavoituksen johtoryhmä tekee esityksen nimistöstä.

Asemakaava-alueella tonteille annetaan osoitteet asemakaavan vahvistuttua ja rakennuksille rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Haja-asutusalueilla kiinteistöjen ja rakennuksien osoitenumerot lasketaan tien alkupisteestä lähtien. Saarikohteille osoitenumerot lasketaan saaren pohjoisimmasta rantaviivan pisteestä alkaen myötäpäivään.

Back to top