Skip to main content

Kiinteistönmuodostus

Maanmittaustoimitukset

Varkauden kaupungin alueella maanmittaustoimitukset tekee Maanmittauslaitos.

Rasitetoimitukset

Kiinteistörasite

 

Rakennusrasite

Maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n mukaan rakennusrasite on tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen.

Rakennusrasite voidaan perustaa kunnan tai sen laitoksen tarpeita varten taikka yhdyskuntateknistä rakentamista varten siinäkin tapauksessa, että rasiteoikeus ei liity tonttiin tai rakennuspaikkana olevaan kiinteistöön.

Rakennusrasite saadaan perustaa, jos sillä edistetään tarkoituksenmukaista rakentamista tai kiinteistön käyttöä, rasite on tarpeellinen rasiteoikeuden haltijalle eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. Kaikkien kolmen tekijän on täytyttävä, jotta rasite voidaan perustaa.

Rakennusrasitteen perustaminen edellyttää, että kyseisten kiinteistöjen kaikki omistajat ja mahdolliset maanvuokraoikeuden haltijat yhdessä solmivat kirjallisen rasitesopimuksen. Rakennustarkastaja tekee päätöksen rakennusrasitteesta, mutta ei laadi rasitesopimuksia.

Rakennusrasitteen mekitsemistä kiinteistörekisteriin haetaan Maanmittauslaitokselta. Kiinteistörekisteriin merkitty rakennusrasite on voimassa, vaikka kiinteistön omistusoikeus myöhemmin siirtyy uudelle omistajalle.

Tonttijaot

Asemakaavan vahvistuttua laaditaan tonttijako. Tonttijaon vahvistuttua maanomistaja voi hakea tontin muodostamista itsenäiseksi kiinteistöksi, joka on edellytys rakennusluvan saannille.

Asemakaavan vahvistuttua Varkauden kaupunki laatii tonttijaon.

Milloin kaupungin aloitteesta on laadittu tai muutettu asemakaava, joka edellyttää tonttijaon laatimista tai muuttamista, kustannuksista vastaa kaupunki.

Muutettaessa tonttijakoa maanomistajan hakemuksesta, kustannuksista vastaa hakija. Muutoksesta peritään työaikakustannukset voimassa olevan hinnaston mukaan sekä kuulutuskulut.

Документ
tonttijako-hakemuslomake-2017.pdf (139.2 KB)
Back to top