Skip to main content

Markkinointi ja viestintä

Varkauden brändiä rakennetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten, seurojen ja järjestöjen, oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, yhdessä.

Warkaus-brändi muodostuu kolmesta elementistä tunnus, slogan ja silhuetti. Warkaus-brändimarkkinointi ja kaupungin virallinen päätöksenteko erotetaan aiempaa selkeämmin toisistaan. Viralliset ja juridisesti sitovat päätöksentekoasiankirjat ja Varkauden kaupungin virallinen viestintä allekirjoitetaan Varkaus-vaakunalla ja Varkauden kaupunki -tekstilogolla.

musta warkaus ihan omanlainen -logo.

Warkaus-bränditunnuksen tunnistaa siitä, että osassa kirjaimia on käynyt varkaus eli pieni pala puuttuu kirjainten kulmasta. Se on Varkauden markkinoinnin ja viestinnän tunnus. Tunnus on kaikkien Varkaudesta viestivien käytössä eli tunnus ei ole kaupungin tai kenenkään muunkaan juridisen tahon virallinen allekirjoitus. 

Pääviestiä tukevilla graafisilla elementeillä tehostetaan viestejä ja rakennetaan yksilöllistä warkaus – ilmettä. Silhuetissa luonto, vesistö ja teollinen kulttuuriperintö yhdistyvät energiseksi ja rytmikkääksi sydänkäyräksi, jossa näkyy tekemisen meininki. Varkautelainen identiteettimme pohjaa arvokkaaseen teolliseen historiaamme, josta olemme kulkeneet matkan korkean kansainvälisen teknologian osaamiskeskittymäksi.  

Brändiviestiä tuetaan sloganilla ”ihan omanlainen”. Tarina sloganin takana on, että Varkaudessa on eri puolia, mistä valita – voi tehdä siitä ihan omanlaisensa, juuri itselle sopivan. Varkaus on myös monin tavoin uniikki, eli ihan omanlainen!

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 hyväksynyt Varkauden kaupungin visuaalisen ilmeen. Voit tutustua brändikäsikirjaan alla

Warkaus - ihan omanlainen brändikäsikirja

Back to top