Skip to main content

Maa-alueiden vuokraus ja myynti

Yleistä maa-alueiden vuokraamisesta ja myynnistä

Kunnan etuosto-oikeus

Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja. Etuosto-oikeutta käytettäessä myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset.

Kunta voi käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Etuostolain 8 §:n mukaan kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla.

Kaupunginhallitus on päättänyt

- ettei se anna etuostolain 8 §:ssä tarkoitettua ennakkoilmoitusta,

- määrätä, että Varkauden kaupungin alueella tehtävissä kiinteistökaupoissa tekninen johtaja ratkaisee sen, milloin kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta.

Kunnan oikeus lunastamiseen

Kunta saa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen rakennuksen asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan laitokselle tai muihin tarpeisiin. Edellä esitettyjä lunastusedellytyksiä sovelletaan myös silloin, kun lunastamalla rajoitetaan kiinteistön käyttöoikeutta alueella, joka asemakaavassa on osoitettu kunnan tarpeisiin maanalaista rakentamista varten.

Yleiskaavan mukaisen yleisen alueen lunastamiseen tarvitaan ympäristöministeriön myöntämä lunastuslupa.

Lunastustoimituksen tekee Maanmittauslaitos.

Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Tonttien kauppakirjoihin tai vuokrasopimuksiin merkityn rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta enintään neljällä vuodella päättää tekninen johtaja. Pidemmästä jatkoajasta päättää tekninen lautakunta.

Back to top