Skip to main content

Tietosuoja

Tietosuoja on henkilötietojen suojaa

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että kaupunki käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalvelua.

Varkauden kaupungin palveluissa asiakkaan henkilötietoja käsitellään vain palvelun edellyttämässä laajuudessa ja vain kustakin palvelusta säädetyn erityislain mukaisesti, tai joissakin erityistapauksissa myös henkilön nimenomaisella suostumuksella. Varkauden kaupunki ei kerää henkilötietoa kaupallisiin tarkoituksiin.

Back to top