Skip to main content

Liikenne

Katu- ja liikennesuunnitelmien laadinnasta vastaa kaupungin tekninen toimi.

Kadut ja tiet

Varkauden tie ja katuverkko määritellään osayleis- ja asemakaavoissa. Katujen rakentamisesta ja hoidosta vastaa kaupunki. Liikenneväylien ja liikenneympäristön suunnitelmien hankinnasta huolehtii tekninen toimiala.

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan liikenneonnettomuustilastojen perusteella. Seurantaa varten on perustettu liikenneturvallisuustyöryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Tekninen toimiala toteuttaa asemakaavoissa esitetyt yleiset pysäköintialueet. Tekninen lautakunta päättää autopaikkojen rajoituksista sekä paikkojen vuokraus- ja myyntiehdoista.

Joukkoliikenne

Vesiliikenne

Varkaudessa toimii runsaasti eri teollisuusalojen yrityksiä. Varkauden sataman ulkomainen liikenne on jatkunut lähes 40 vuotta. Ympärivuotiset kotimaan raakapuukuljetukset ovat toimineet vuodesta 1991 alkaen. Sataman kautta kuljetetaan raakapuuta, irtolasteja, sahatavaraa ja projektiluonteisia laivauksia.

Back to top