Skip to main content

Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa kunnan päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja ja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta.

Kirjaamo kirjaa hallinnolliseen päätöksentekoon johtavat asiat ja viralliset kirjeet, sekä kertoo vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajalta.

Kuntalainen voi tehdä kuntaa koskevia aloitteita toimittamalla ne kirjaamoon henkilökohtaisesti tai kirje- tai sähköpostitse.

Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, hakemukset sekä vastauskirjeet.

Kuulutukset julkaistaan täällä.

Back to top