Skip to main content

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma

Keski-Savon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on saatu valmiiksi. Työssä on hyödynnetty vuonna 2021 toteutettua laajaa kuntalaiskyselyä, työn aikana toteutettua koulu- ja päiväkotikyselyä sekä kuntakohtaisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien haastatteluja, jotka toteutettiin kahden työpajan kautta. Työtä ovat ohjanneet valtakunnalliset, seudulliset ja paikalliset strategiat, kuten valtakunnallinen pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelma, valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia, Itä-Suomen liikennestrategia, Keski-Savon liikennejärjestelmän aiesopimus ja Keski-Savon liikenneturvallisuussuuunnitelma. Työssä on hyödynnetty myös Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjetta ja jalankulun suunnitteluohjetta. 

Työn tuloksena on laadittu kuntakohtaiset kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkot, otettu kantaa viestintään ja kunnossapidon laatuun sekä laadittu toimenpidelistat seudun yhteisten ja kuntakohtaisten kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseksi. 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Keski-Savon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman 13.12.2022 § 177. 

Документ
keski-savon-kavelyn-ja-pyorailyn-edistamisohjelma.pdf (4.82 MB)
Документ
toimenpide-ehdotukset.pdf (8.55 MB)
Документ
infratoimenpiteet_varkaus.pdf (43.82 KB)
Back to top