Skip to main content

Taipaleen tornitalo/kiinteistön 915-16-9251-2 asemakaava

Taipaleen vanhan hotellin tontille on tehty aloite asemakaavan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaisi 12-kerroksisen 8000 k-m2:n suuruisen asuin- ja liikerakennuksen rakentamisen.

Aloitteen tekijänä on yksityinen maanomistaja, joka vastaa kaavan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista. Kaavan laatijana toimii maanomistajan palkkaama konsultti Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy:stä.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 9.10.2018 alkaen. Suunnitelmaan voi tutustua myös teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä voi tehdä huomautuksen ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmisteluaineisto

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 9.10.2018 – 8.11.2018 (maankäyttö- ja rakennus­asetus 30 §:n mukaisesti).

Lisätietoja

Varkauden kaupunki, asiakaspalvelu.

Back to top