Skip to main content

Särkilahdentien asemakaava

Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista Kangaslammin korttelin 9 tonttia 4 sekä Varkauden kaupungin omistamaa lähivirkistysaluetta. Suunnittelualue rajoittuu etelässä asemakaavan mukaiseen luonnonsuojelualueeseen, pohjoisessa katualueeseen ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeseen, lännessä asuinalueeseen ja idässä Kivenlahteen. Alue sijaitsee Kangaslammin keskustan läheisyydessä, noin 25 km Varkauden keskustasta

Asemakaavan tavoitteet

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt kiinteistön 915-439-3-244 maanomistaja. Maanomistajan tavoitteena on laajentaa kiinteistöä ranta-alueelle. Tällä hetkellä ranta-alue on voimassa olevassa asemakaavassa lähivirkistysaluetta (VL) ja sen omistaa Varkauden kaupunki.

Vireilletulo

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.10.2022 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmaan internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. krs) kaupungintalon aukioloaikana (ark. klo 9-15).

Osallisilla on mahdollisuus tehdä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä huomautus. Toivomme, että toimitatte huomautuksen mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Документ
sarkilahdentie_oas.pdf (692.15 KB)
Back to top