Skip to main content

Lapinluhdantie 22

Asemakaavan muutos koskee Lehtoniemen (10) kaupunginosan kiinteistöä 915-413-5-9 ja sen viereistä lähiniittyaluetta (VN) osoitteessa Lapinluhdantie 22. Suunnittelualue rajoittuu etelässä, pohjoisessa ja lännessä asuinalueeseen ja tonttikatuun ja idässä Siitinselkään. Kaava-alue sijaitsee 1,5 km Varkauden keskustasta etelään.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen aloitteen tekijänä on kiinteistön 915-413-5-9 maanomistaja, jonka kanssa on laadittu käynnistämissopimus. Maanomistajan tavoitteena on mahdollistaa uuden omarantaisen omakotitalotontin muodostuminen olemassa olevan omarantaisen tontin pohjoispuolelle.  

Vireilletulo

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.9.2022 alkaen.

Valmisteluaineisto

Lapinluhdantie 22 asemakaavaluonnos oli nähtävillä 23.2.2023–24.3.2023 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty OAS on nähtävillä 23.2.2023 alkaen. Voitte tutustua OAS:aan internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. krs) kaupungintalon aukioloaikana (ark. klo 9-15). Mahdolliset yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen.

Teillä on mahdollisuus antaa huomautus osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Huomautukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Документ
lapinluhdantie_22_oas_0.pdf (758.85 KB)
Back to top