Skip to main content

Puurtilan Pohjoisniemi

Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan, Puurtilan kiinteistöjä 915-10-9903-20, 915-413-2-54 (osa) ja 915-10-9903-21 (osa). Alue sijaitsee noin 2,8 kilometriä Varkauden keskustasta koilliseen, Puurtilan Pohjoisniemen kärjessä. Kaava-alueen laajuus on noin 3,3 ha. Alue on rakentamaton ja toimii lähivirkistysalueena.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia asuinrakentamiseen soveltuvien tonttien sijoittamista suunnittelualueelle sekä selvittää alueen liikennejärjestelyt ja kulkuyhteydet.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 4.8.2021 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmiin internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6) kaupungintalon aukioloaikana (ark. 9.00-15.00). Mahdolliset yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen. OAS on nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti.

Osallisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelman sisällöstä huomautus, joka on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 7.12.2021-9.1.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty OAS on nähtävillä 7.12.2021 alkaen.

Keväällä 2022 suunnittelualueella tehtiin arkeologinen maastoiventointi sekä luontoselvityksen täydennys.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksen nähtävilleasettamisesta tullaan päättämään myöhemmin.

Документ
pohjoisniemi_oas.pdf (4.57 MB)
Back to top