Skip to main content

Vetovoimakeskus

Vetovoimakeskuksen aluekehityshanke on käynnistetty keväällä 2017.

Alueen tiedot

Suunnittelualue on noin 13,7 hehtaarin maa-alue Joutenlahdessa, Varkauden kaupungin keskustassa. Alue sijaitsee valtatien 5 varressa, valtatien ja Jäppiläntien eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä.

Lähimmät isoimmat kaupungit ovat Kuopio (75 km), Mikkeli (85 km), Jyväskylä (120 km) ja Joensuu (125 km). Noin puolen kilometrin etäisyydellä alueesta on sekä liikekeskusta ja tori että linja-auto- ja raideliikenteen matkakeskus. Lähin lentoasema on Kuopiossa. 

Hankkeen tavoitteena on synnyttää alueelle vetovoimainen keskus, joka muodostuu toiminnasta tai rakennuksen/rakennusten, rakennelmien ja piha-alueiden muodostamasta kokonaisuudesta. Alueella on rakennusoikeutta 22 500 k-m2, josta noin 10 000 k-m2 on varattu elämyskeskusta varten. Hypermarketin rinnalle tulevaan elämyskeskukseen suunnitellaan tiedekeskusta ja muita vapaa-ajan ja matkailun palveluja. Elämyskeskuksen toteuttajaksi etsitään kumppania.

Koko hankkeen tavoiteaikataulu

Alueen kadut ovat valmiina ja hypermarket on avautunut. Alueen keskiosan korttelin 308 kaavoitus oli ehdotuksena nähtävillä syksyllä 2021 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.1.2022 .

Tiedekeskuksen säätiön perustamista valmistellaan.

Elämyskeskuksen kumppanuussopimus on allekirjoitettu alkuvuodesta 2020 ja toimijoiden etsiminen on käynnistynyt.

Lisätietoja vetovoimakeskuksesta antaa:

Kaavoitus: Kaavoittaja Laura Backman, laura.backman@varkaus.fi, puh. 044 743 6550

Back to top