Skip to main content

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyivät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen.

Pohjois-Savon hyvinvointialue vastaa yli 248 000 pohjoissavolaisen sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen palveluista. Työntekijöitä Pohjois-Savon hyvinvointialueella on yhteensä noin 12 200.

Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen kuuluva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) tarjoaa erikoissairaanhoitoa myös maakunnan ulkopuolelta tuleville potilaille. KYS vastaa noin miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidosta Itä- ja Keski-Suomessa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminta jakautuu viiteen eri palvelualueeseen: pohjoiseen, koilliseen, keskiseen, läntiseen ja eteläiseen alueeseen. 

Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:
•    Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
•    Erikoissairaanhoito, esim. KYSin sairaalat
•    Ensihoito, esim. ambulanssit
•    Palo- ja pelastustoiminta
•    Suun terveydenhuolto
•    Mielenterveys- ja päihdepalvelut
•    Äitiys- ja lastenneuvolat
•    Aikuissosiaalityö
•    Lastensuojelu
•    Vammaispalvelut
•    Ikääntyneiden asumispalvelut
•    Kotihoito
•    Kuntoutus
•    Koulupsykologi ja kuraattori palvelut

Back to top